Szerződés tárgya

A  More d.o.o. Utazási iroda (székhely: Ciźići 307/a 51514 Dobrinj, Croatia; a továbbiakban: Szolgáltató) mint a www.krk.tips és a szallas.krk.tips URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: a Szolgáltatás) tulajdonosa és üzemeltetője, a honlapon szereplő, saját és közvetített  kereskedelmi szálláshely/fizető-vendéglátó szálláshely/falusi szálláshely és egyéb turisztikai szolgáltatások szolgáltató/eladó (továbbiakban együtt: Partner) vonatkozásában, a Partnerekkel kötött kereskedelmi megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) alapján, a honlapot látogató, és a Partner szolgáltatásait igénybe venni szándékozó Vásárló részére (a továbbiakban: Vásárló) szállásfoglalásukat és egyéb vásárlásukat segítő, közvetítői marketing és megbízott értékesítési tevékenységet folytat.

A Szolgáltató és a Partner közötti Megállapodás egyik kiemelt célja, hogy a Szolgáltató a vele kapcsolatba kerülő Vásárló részére, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló valamennyi Partner szolgáltatásai vonatkozásában bizonyos egyező, általános feltételeket tudjon garantálni. Ennek érdekében, a Partner a Megállapodásban vállalta, hogy a közte és a szolgáltatásait igénybe vevő Vásárló között az alábbiakban leírtak szerint létrejövő Partneri vagy egyéb adásvételi/szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Adásvételi szerződés) létrejöttére, tartalmára, a szerződésszegésre és a jogviszony megszűnésére vonatkozó általános szerződési feltételeket magára nézve az alábbi pontokban meghatározottak szerint kötelezőnek fogadja el. Ezen az Adásvételi szerződés tartalmát meghatározó általános szerződési feltételek szerinti jogok és kötelezettségek azáltal válnak a Vásárló által, illetve vele szemben érvényesíthetővé, hogy a Szolgáltató honlapjain a 1. pontban részletezetteknek megfelelően a foglalás megtörténik, és így az Adásvételi szerződés létrejön. Az így létrejövő Adásvételi szerződés a Szolgáltató által közvetített, de kizárólag a Partner és a Vásárló közötti kétoldalú jogviszony.

A Szolgáltató és a Vásárló között kizárólag a Vásárló mindenkori foglalásait elősegítő, Vásárló adatai e célból történő kezelését lehetővé tevő közvetítői keret-megbízási szerződés jön létre.

Ez alól kivétel a More d.o.o. által üzemeltetett szálláshelyek és szolgáltató egyéb saját szolgáltatásai, ahol az adásvételi szerződés közvetlenül a Szolgáltató és Vásárló között jön létre.

Jelen Szerződés legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Általános Szerződési Feltételek linkre kattintva érhető el. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen Szerződés külön értesítés és indoklás nélküli megváltoztatására. A Vásárló felelőssége, hogy a Szerződés változásait figyelemmel kísérje. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

A Szolgáltatás használatának feltételei

A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szerződés ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Vásárlók általi használata a jelen Szerződés elfogadásának minősül. A Vásárlók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, mely a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett adatvédelem link alatt érhető el.

A Szolgáltatás részletes leírása, igénybevétel feltételei, menete:

A www.krk.tips, szallas.krk.tips  olyan közvetítő webáruházak, amelyek többféle, elsősorban utazási csomagot, turisztikai programokat és szálláshelyet kínál eladásra. Az utazási csomagok és szálláshelyek (továbbiakban: Termék) egy adott készletmennyiség erejéig jelennek meg az oldalon megadott időkorlát mellett. Az oldalon lehetőség van a készlet erejéig, a megadott időkorláton belül a termék lefoglalására, megvásárlására.

A weboldalon használt alapfogalmak:

Termék, meghatározott éjszakára és főre szóló utazási ajánlat, turisztikai program, illetőleg egyéb utazási termék, amelyben definiálva vannak a szolgáltatások, amelyek igénybe vehetők a Vásárlók által.
Akciós ár – A Termék bruttó végfelhasználói ára, amelyet a Vásárló köteles megfizetni a vásárlás után.
Ajánlat érvényessége – az ajánlat lejáratáig hátralévő idő
Készlet – A Termékből adott pillanatban rendelkezésre álló mennyiség
Eredeti ár – A Terméket eladásra kínáló szálláshely/partner listaáraiból összeállított bruttó piaci ára, vagy az Interneten az adott időszakban megtalálható legmagasabb fogyasztói ára

Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

 1. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályi keretek, jelen Szerződés betartása mellett illetve harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható.
 2. Tilos bármilyen olyan rendszer, vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, vagy azt eredményezheti, vagy veszélyeztetheti a Szolgáltatás működtetését.
 3. A Szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható, vagy használható fel a Szolgáltató vagy az érintett felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül a Szolgáltatás keretein kívül.

A vásárlás menete

A weboldalon történt rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen szerződés rá vonatkozó kitételeit, tisztában van a rendelés menetével!

 1. A Termék kiválasztása
  A termék kiválasztásához nem szükséges érvényes regisztrációval rendelkeznie.  A termék kiválasztása a termék adatlapján lévő űrlap kitöltésével történik.
 2. Megrendelés adatlap kitöltése
  A termékhez tartozó Megrendelés adatlap kitöltésekor az alábbi adatokat kell megadnia a Vásárlónak
  Személyes adatok és lakcím
  Vásárolt termék mennyisége: itt választhatja ki az adott termékből hány darabot kíván vásárolni
  Kiegészítők: itt választhat ki egyéb kiegészítőket az adott termékhez, pl.: kisérő szállása, extra program lehetőségek.
  Fizetési mód: itt választhatja ki a fizetés módját, mely lehet előreutalás vagy bankkártyás fizetés
 3. Vásárlás
  – A vásárlás a Megrendelés adatlap alján a Jelentkezem gombra kattintással történik meg. Előtte minden esetben el kell fogadnia a Vásárlónak az Általános Vásárlási Feltételeket.
  – Webáruház, szállásfoglalás esetén a Vásárló a kiválasztott Terméket a kosárba helyezi, majd a Pénztár gombra kattintás után kiválaszthatja a fizetési módot. Ezután megrendelését véglegesíti.
  – Ekkor a vásárlás befejezettnek tekinthető.
  – A Vásárló e-mailben kap értesítést vásárlásáról. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadni, ha a Vásárló minden adatot a Megrendelés adatlapon hiánytalanul kitöltött. A hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a More D.o.o. felelősséget nem vállal.
  – A foglalás, vásárlás visszaigazolása után a Vásárló átutalással vagy bankkártyás fizetéssel tudja kiegyenlíteni a Megrendelés ellenértékét.
  – A kiválasztott Termékeket a Szolgáltató a fizetés megtörténte és a foglaló beérkezése után biztosítja a Megrendelő részére. A Megrendelés ellenértékének beérkezése véglegesíti a Megrendelést.

Az így létrejövő Adásvételi szerződés a szolgáltató által közvetített, de kizárólag a Partner és a Vásárló közötti kétoldalú jogviszony.

A Vásárló vállalja, hogy az általa megrendelt terméket a termék adatlapján szereplő Lemondási és fizetési feltételeknek megfelelően a Szolgáltató részére kifizeti. Amennyiben ennek a kötelezettségének nem tesz eleget a weboldalon illetve a Vásárlást visszaigazoló e-mailben leírt időpontig úgy a Vásárlás meghiúsul.

 

Elállás

A Vásárló a szerződéskötéstől számított 14, azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Szerződéskötésnek az oldalunk vásárlási feltételek elfogadása után a rendelésről szóló írásbeli ( e-mail ) visszaigazolás megküldése számít.

A Megrendeléskor kifizetett összeg Foglalónak minősül. Az így befizetett Foglalót a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Vásárló részére elállás esetén, viszont a Szolgáltató biztosítja, hogy amennyiben a Megrendelő legfeljebb 60 nappal a szolgáltatás igénybevétele előtt lemondja a foglalását, a teljes befizetett összeget felhasználhatja a Megrendelt szolgáltatással azonos vagy az azt követő naptári évben.  

Szavatosság, jótállás, garancia

A Szolgáltató a Termékeket a Partnerekkel kötött megbízási szerződés alapján kínálja értékesítésre a Vásárlók számára. A Partnerekkel kötött megbízási szerződés részét képezi a Termékekre vonatkozó beválthatósági garancia, melynek lényege, hogy az eladott Terméket az adott Partner köteles beváltani, ellenkező esetben a vásárlás összegéig kártérítésre kötelezhető.

A Partner a szerződésből eredő bármely kötelezettségének megszegéséért (pl.: kínálati felület aktualizálásának elmaradása, szálláshely állapotának vagy egyéb szolgáltatásnak a hibája, csődhelyzet) a harmadik személyek, illetve a Vásárló irányába kizárólagosan felel, a Vásárló ezzel összefüggésben keletkezett kártérítési igényét kizárólag közvetlenül a Partnerrel szemben érvényesítheti, ezért az Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

Jognyilatkozat

A Szolgáltatással kapcsolatban megjelenő anyagok, adatok a Szolgáltató tulajdonát képezik, adatbázisának részei, ezért szerzői jogi törvényi védelem alá tartoznak. Ezen anyagok más internetes oldalakon illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása szintén a szerzői jogi törvénybe ütközik. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A honlapon megjelenő anyagokat a Szolgáltató engedélye nélkül tilos átdolgozni, bármilyen eljárással többszörözni, terjeszteni illetve egyéb módon a nyilvánosság felé közvetíteni. Az adatbázis, a számítógépprogram, az adatok másolása és felhasználása csak és kizárólag a Szolgáltatóval felhasználói szerződés alapján lehetséges.

A Szolgáltató a Vásárlók adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján bizalmasan kezeli, beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja ki. A regisztrált Vásárlóról rendelkezésre álló információkat kizárólag a Vásárlók tájékoztatására használja fel a Szolgáltató, amely eljáráshoz a Vásárló a Vásárlási Feltételek elfogadásával járul hozzá. A Vásárló hozzájárul továbbá, hogy a szállítással, számlázással kapcsolatos adatait egy-egy Termék megvásárlása után a Szolgáltató a vele kapcsolatban álló Partner számára a számlázás és szállítás lebonyolításának céljára átadja. A Vásárlók a jelen Vásárlási feltételek elfogadásával hozzájárulnak, hogy amennyiben a Szolgáltató vagy Partnerei által meghirdetett, a weboldalon keresztül elérhető bármely nyereményjátékban részt vesz, és ennek eredményeként nyereményre, ajándékra válik jogosulttá, a Szolgáltató és a Partner jogosult a nyeremény tényét, a nyereményt és ajándékot, valamint a Vásárló nevét a weblapján és közösségi oldalain közzétenni.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.  A jelen Szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind a Szolgáltató, mind a Vásárló rendes felmondással, 30 napos határidővel felmondhatja. A Szolgáltató ezen felül bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén. A Szolgáltató a felmondási határidő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli Vásárló minden adatát a rendszerből.

A Szolgáltató és a Vásárló között a jelen Szerződés alapján létrejött Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: A Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Vásárló kéri regisztrációjának törlését, vagy a Vásárlót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik. A jelen Szerződésre a Európai Unió joga irányadó.

Vásárló a fenti pontok rendelkezéseit – valamennyi pont elolvasása és értelmezése után – mint akaratával mindenben megegyezőt – a Partnerrel és megfelelő alkalmazásával a Szolgáltatóval szemben – magára nézve kötelezőnek ismeri el.